Zagotovo ste že ugotovili, da na našem blogu predstavljamo ravno tisto najboljše, kar nam nudi ples. Tudi tokrat ne bo nič drugače. Posvetili se bomo štirim načelom učenja in ustvarjanja v hiphopu. Čakaj malo, hiphopu? Ta stran je vendar posvečena predvsem “kulturnejšim” oblikam plesa … ali pač?

Ples se je skozi stoletja nedvomno spreminjal. Tako po izvedbi kot tudi po vlogah, ki jih je imel v (in jih še vedno ima) družbi. Strokovna javnost plesu pripisuje različne vloge, obenem pa nihče ne bo zanikal, da je na osebni ravni lahko ples posledica popolnoma naravne potrebe po gibanju in izražanju.

4 načela hiphopa

Ples, ki je bil posledica kulture hiphopa, nosi v sebi vse značilnosti te kulture. Zato vsebuje tudi unikaten model učenja/ustvarjanja, kakršnega so se posluževali mojstri hiphopa, vendar je sama ideja učenja verjetno precej starejša. Učenje in ustvarjanje sta namreč močno povezana. Osrednja gesla učenja in ustvarjanja so v hiphopu organizirana tako, da vedno potujemo od enega do drugega, pri tem pa nekaj z novimi informacijami naredimo. Ta gesla so: informacija, sprememba in transformacija. Mojstri ob nenehnem prehajanju od informacije preko spremembe k transformaciji sledijo štirim načelom, katerim so prilagodili svoje ustvarjanje, način življenja in učenja. Ta štiri načela so: biti stvaren (ang. keep it real), narediti nepričakovano (ang. flip the script), ustvariti hrup (ang. make some noise), in ostati svež (ang. stay fresh).

Pa poglejmo nekatere značilnosti teh štirih načel.

Biti stvaren

Učitelj in/ali ustvarjalec (nemalokrat je dober pedagog oboje) mora vedno izhajati iz učenčeve stvarnosti. Morda se zdi samoumevno, pa vendar se mnogokrat pedagogi ne zavedajo, da uporabljajo jezik ali predstavljajo ideje, ki ne temeljijo na izkušnjah njihovih učencev. Učenec je lahko zato zmeden, saj vsebine ne dojema kot pristno ali njemu pomembno. Pomembno je, da torej učitelj izhaja iz učenca, in da ustvarjalec izhaja iz samega sebe.

Narediti nepričakovano

Vsodobnem pomenu bi lahko rekli tudi  biti inovativen. Nepričakovano namreč pomeni, da iz nečesa običajnega ali z uporabo običajnih elementov ustvariš novo (kombinacijo), ki pritegne.  Hiphop ustvarjalci to zelo dobro poznajo pod pojmom remix, vendar pomen nepričakovanega zagotovo ne smemo omejiti zgolj na ta pojem. Tudi pri poučevanju velja uporabiti to načelo. Učitelj lahko s tem ne le popestri učni proces, temveč s tem prebije led, ustvari zunanjo motivacijo v učencu (ki ni nujno negativna), ali ustvari posebno vez med učiteljem, učencem in učno snovjo.

Ustvariti hrup

Hrup v tem primeru ne pomeni dejanskega hrupa, ki na nas učinkuje izjemno obremenjujoče. Tu je mišljeno predvsem opozoriti nase in pritegniti pozornost publike. Učitelj/ustvarjalec s tem opozori na pomemben del njegove stvaritve, obenem pa se učenec/opazovalec lahko popolnoma prepusti vodenju in izklopi razum, ki mnogokrat zgolj obremenjuje prisotnost v trenutku.

Ostati svež

To načelo je še kako pomembno za vse ustvarjalce in tudi učitelje. Biti svež pomeni slediti trendom, spremembam, in se jim prilagoditi. S tem ne mislimo, da je cilj tega načela slepo slediti vsem novostim. Bistvo načela je, da s tem, ko sledimo novostim in spremembam na posameznem področju, pokažemo tudi iskreno zanimanje zanj in predvsem skrb, kam nas bodo spremembe pripeljale.

Kot vidite, so načela hiphopa zelo univerzalna. Vsak ustvarjalec in vsak učitelj lahko najde svoj način, kako jih vključiti v svoje delo.

Mi smo svojega že našli. 🙂

Matija Purkat