051 367 373- vsak dan med 14.00 in 20.00

Govorico telesa

Govorica telesa je pomembna tako v poslovnem kot zasebnem življenju. S plesom jo lahko razvijamo na izjemno visoko raven.

Obvladati lastno govorico telesa je ključnega pomena, če si želimo izboljšati ples, javno nastopati, razvijati pristen odnos s partnerjem, sporazumevati se uspešno ali pa zgolj pridobiti na samozavesti.

Učni pristop, ki se ga poslužujemo na naših individualnih urah, izhaja iz spoznanja, da smo vsi različni, čustvena bitja, na katera vplivajo tako zunanji kot notranji dejavniki, lastniki teles, ki so dober pokazatelj psiholoških procesov v njem (»embodyment«) ter bitja, ustvarjena za gibanje, opazovanje in preizkušanje okolice (kar povzemajo ideje pristopov, kot so učenje ob gibanju idr.).

Želite pustiti komentar?