051 367 373- vsak dan med 14.00 in 20.00

Komunikacijske veščine

Ples je posebna oblika komunikacije. Je vizualna in socialno organizirana oblika sporazumevanja. S tem, ko obvladamo več poti izražanja, se zmoremo tudi bolje sporazumevati. Vemo, da razvite komunikacijske veščine pomembno vplivajo na kakovost bivanja v vsakdanjiku. Zato je prav, da sami poskrbimo za to, da nas bodo ljudje razumeli.

Ples predstavlja tudi sredstvo sprostitve. Plesalci, ki so vajeni obvladovanja svojega telesa, tako tudi lažje vzpostavijo stanje umirjenosti. Slednje pa je vedno večjega pomena v sodobnem svetu, kjer nas tempo življenja spodbuja k hitenju in izgubljanju stika s samim seboj.

Naše individualne ure so osnovane tako, da se vzporedno z vašim plesnim znanjem celostno razvija nebesedna komunikacija in zavedanje samega sebe, kar posledično izboljšuje tudi vaše komunikacijske veščine.

Želite pustiti komentar?